fsdfg Menu

Czesne – Studia I stopnia

 

Rok akademicki: 2017/2018

Promocja!  Zniżka 10% w czesnym dla osób powyżej 40 lat!

Wysokość czesnego za 1 semestr nauki na poszczególnych kierunkach 
studiów

 

KIERUNEK

SPECJALNOŚĆ

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Płatność jednorazowa Płatność w ratach Płatność jednorazowa Płatność w ratach
ZARZĄDZANIE
I ROK
Zarządzanie finansami i rachunkowość 600 zł 750 zł 1500 zł    1650 zł
Zarządzanie firmą
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Administracja i zarządzanie
Zarządzanie oświatą
Ekonomia międzynarodowa
Informatyka w zarządzaniu
E-zarządzanie
II ROK
Zarządzanie finansami i rachunkowość 1600 zł 1750 zł 1500 zł 1650 zł
Zarządzanie firmą
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Administracja i zarządzanie
Zarządzanie oświatą
Ekonomia międzynarodowa
Informatyka w zarządzaniu
E-zarządzanie
III ROK
Zarządzanie finansami i rachunkowość 1800 zł 1950 zł 1700 zł 1850 zł
Zarządzanie firmą
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Administracja i zarządzanie
Zarządzanie oświatą
Ekonomia międzynarodowa
Informatyka w zarządzaniu
E-zarządzanie
ZDROWIE PUBLICZNE  
I ROK  
Zarządzanie w ochronie zdrowia 900 zł 1050 zł 1600 zł 1750 zł
Gastronomia i dietetyka
Odnowa biologiczna
Body fitness i kosmetologia
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Ratownik medyczny
Elektroradiologia
II ROK  
Zarządzanie w ochronie zdrowia 1700 zł 1850 zł 1600 zł 1750 zł
Gastronomia i dietetyka 1900 zł 2050 zł 1800 zł 1950 zł
Odnowa biologiczna
Body fitness i kosmetologia
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Ratownik medyczny
Elektroradiologia
III ROK  
Zarządzanie w ochronie zdrowia 1900 zł 2050 zł 1800 zł 1950 zł
Gastronomia i dietetyka 2100 zł 2250  zł 2000 zł 2150 zł
Odnowa biologiczna
Body fitness i kosmetologia
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Ratownik medyczny
Elektroradiologia
BUDOWNICTWO
I-SEMESTR
Budownictwo ogólne 900 zł 1050 zł 1500 zł 1650 zł
Budownictwo komunikacyjne
Budownictwo energooszczędne
II –V SEMESTR
Budownictwo ogólne 2000 zł 2150 zł 1800 zł 1950 zł
Budownictwo komunikacyjne
Budownictwo energooszczędne
VI-VII  SEMESTR
Budownictwo ogólne 2200 zł 2350  zł 2000 zł 2150 zł
Budownictwo komunikacyjne
Budownictwo energooszczędne
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
I-II SEMESTR
Architektura i urbanistyka 900 zł 1050 zł 1500 zł 1650 zł
III –V SEMESTR
Architektura i urbanistyka 2000 zł 2150 zł 1800 zł 1950 zł
VI-VII  SEMESTR
Architektura i urbanistyka 2200 zł 2350 zł 2000 zł 2150 zł

 

 

 

Terminy płatności:

Płatność jednorazowa

semestr zimowy  –              30.IX                                     semestr letni         –              28.II

 

Jednorazowa płatność czesnego do 15.IX   lub 15.II upoważnia do zmniejszenia czesnego o 100 zł

 

Płatność w ratach

semestr zimowy                                                                semestr letni

I rata                     –              30.IX                                     I rata                     –              28.II

II rata                    –              31.X                                      II rata                    –              31.III

III rata                   –              30.XI                                     III rata                    –              30.IV

IV rata                   –             30.XII                                    IV rata                    –              30.V

V rata                    –             15.I                                        V rata                   –              15.VI

 

Brak wpłat w terminach określonych powyżej powoduje obciążanie dodatkowymi kosztami: ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie oraz kosztami wezwań (10,00 zł za każde).

 

Student zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty archiwizacyjnej w wysokości 200,00 zł przed wydaniem dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Płatności należy dokonywać gotówkowo w Kwesturze Uczelni lub przelewem bankowym na konto Uczelni:

PKO BP O/Radom   80 1020 4317 0000 5202 0156 6454