Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

DELEGACJA KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ EUST NA UNIWERSYTECIE W DUBROWNIKU!

Delegacja kadry naukowo-dydaktycznej Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu przebywa od kilku dni w Chorwacji w ramach programu Erasmus Plus.

Podczas kolejnych dni pobytu nasi pracownicy uczestniczyli w licznych warsztatach dotyczących m. in. umiędzynarodowienia edukacji oraz w międzynarodowych targach szkół wyższych! 

Przypomnijmy, że w skład naszej kadry przebywającej w Chorwacji wchodzą:
– dr hab. Vitalina Komirna, prof. EUST – Prodziekan Wydziału Nauk Społeczno-Medycznych w Warszawie,
– dr Iwona Pałgan – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu,
– mgr Agnieszka Werniewicz – asystent naukowo-dydaktyczny,
– mgr Joanna Gjorgievska – wykładowca.

Liczymy, że wyjazd zaowocuje podjęciem szerokiej współpracy naukowo-dydaktycznej z Uniwersytetem w Dubrowniku! 

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2020
Skip to content