Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

Czesne

Rok akademicki: 2018/2019

Wpisowe: 500zł Informacja w Dziekanacie

Opłata rekrutacyjna: 200 zł (opłata rekrutacyjna nie obowiązuje osób po 40 roku życia)

Wysokość czesnego za 1 semestr nauki na poszczególnych kierunkach studiów

Nr konta do wpłat: 80 1020 4317 0000 5202 0156 6454

 

Płatność w ratach

semestr zimowy semestr letni

I rata – 30.IX I rata – 28.II

II rata – 31.X II rata – 31.III

III rata – 30.XI III rata – 30.IV

IV rata – 30.XII IV rata – 30.V

V rata – 15.I V rata – 15.VI

 

Czesne I Stopnia

 

KIERUNEK

SPECJALNOŚĆ

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Płatność jednorazowa Płatność w ratach Płatność jednorazowa Płatność w ratach
ZARZĄDZANIE
I ROK
Zarządzanie finansami i rachunkowość 600 zł 750 zł 1500 zł 1650 zł
Zarządzanie ekologiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Ekonomia międzynarodowa
Audyt w ochronie środowiska
E-zarządzanie
II ROK
Zarządzanie finansami i rachunkowość 1600 zł 1750 zł 1500 zł 1650 zł
Zarządzanie ekologiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Ekonomia międzynarodowa
Audyt w ochronie środowiska
E-zarządzanie
III ROK
Zarządzanie finansami i rachunkowość 1800 zł 1950 zł 1700 zł 1850 zł
Zarządzanie ekologiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Ekonomia międzynarodowa
Audyt w ochronie środowiska
E-zarządzanie
ZDROWIE PUBLICZNE
I ROK
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 900 zł 1050 zł 1600 zł 1750 zł
Gastronomia i dietetyka
Body fitness i kosmetologia
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne
Elektroradiologia
Doradztwo zdrowotno-socjalne
Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej
Pedagogika lecznicza osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
Dietetyka kliniczna
Psychodietetyka
II ROK
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 1700 zł 1850 zł 1600 zł 1750 zł
Gastronomia i dietetyka 1900 zł 2050 zł 1800 zł 1950 zł
Body fitness i kosmetologia
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Usługi opiekuńczo- pielęgnacyjne
Elektroradiologia
Doradztwo zdrowotno-socjalne
Adragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej
Pedagogika lecznicza osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
Dietetyka kliniczna
Psychodietetyka
III ROK
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 1900 zł 2050 zł 1800 zł 1950 zł
Gastronomia i dietetyka 2100 zł 2250 zł 2000 zł 2150 zł
Body fitness i kosmetologia
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Usługi opiekuńczo- pielęgnacyjne
Elektroradiologia
Doradztwo zdrowotno-socjalne
Andragogika z elementami terapii zajęciowej
Pedagogika lecznicza osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
Dietetyka lecznicza
Psychodietetyka
BUDOWNICTWO
I SEMESTR
Budownictwo ogólne 900 zł 1050 zł 1500 zł 1650 zł
Inżynieria i gospodarka wodna
Budownictwo drogowe
Budownictwo energooszczędne
BHP w budownictwie
Ekonomika i organizacja w budownictwie
II – V SEMESTR
Budownictwo ogólne 2000 zł 2150 zł 1800 zł 1950 zł
Inżynieria i gospodarka wodna
Budownictwo drogowe
BHP w budownictwie
Ekonomika i organizacja w budownictwie
Budownictwo energooszczędne
VI – VII SEMESTR
Budownictwo ogólne  

2200 zł

2350 zł 2000 zł 2150 zł
Inżynieria i gospodarka wodna
Budownictwo drogowe
BHP w budownictwie
Ekonomika i organizacja w budownictwie
Budownictwo energooszczędne
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
I ROK
Bezpieczeństwo ekologiczne 900 zł 1050 zł 1600 zł 1750 zł
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo informatyczne
Bezpieczeństwo publiczne
Zarządzanie kryzysowe
II ROK
Bezpieczeństwo ekologiczne 2000zł 2150 zł 1800 zł 1950 zł
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo informatyczne
Bezpieczeństwo publiczne
Zarządzanie kryzysowe
III ROK
Bezpieczeństwo ekologiczne 2200 zł 2350 zł 20000 zł 2150 zł
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo informatyczne
Bezpieczeństwo publiczne
Zarządzanie kryzysowe
PEDAGOGIKA SPECJALNA
I ROK
Oligofrenopedagogika 1800 zł 1950 zł 1700 zł 1850 zł
Surdologopedia
Tyflopedagogika
Pedagogika lecznicza
Wczesne wspomaganie rozwoju
Logopedia
II ROK
Oligofrenopedagogika 2000 zł 2150 zł 1800 zł 1950 zł
Surdologopedia
Tyflopedagogika
Pedagogika lecznicza
Wczesne wspomaganie rozwoju
Logopedia
III ROK
Oligofrenopedagogika 2200 zł 2350 zł 2000 zł 2150 zł
Surdologopedia
Tyflopedagogika
Pedagogika lecznicza
Wczesne wspomaganie rozwoju
Logopedia

 

Czesne II Stopnia

 

KIERUNEK
SPECJALNOŚĆ
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Płatność jednorazowa Płatność w ratach Płatność jednorazowa Płatność w ratach
ZDROWIE PUBLICZNE
I ROK 2000 zł 2150 zł 1800 zł 1950 zł
Dietetyka i zdrowy styl życia
Medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Doradztwo zdrowotno-socjalne
Specjalista terapii uzależnień
Usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne
Inspekcja sanitarna i epidemiologia
Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej
Pedagogika lecznicza osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
Dietetyka kliniczna
Elektroradiologia
Psychodietetyka
II ROK 2200 zł 2350 zł 2000 zł 2150 zł
Dietetyka i zdrowy styl życia
Medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Doradztwo zdrowotno-socjalne
Specjalista terapii uzależnień
Usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne
Inspekcja sanitarna i epidemiologia
Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej
Pedagogika lecznicza osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
Dietetyka kliniczna
Elektroradiologia
Psychodietetyka
EKONOMIA
I ROK
Ekonomia menedżerska 2000 zł 2150 zł 1800 zł 1950 zł
Stosunki międzynarodowe
Ekobiznes
II ROK
Ekonomia menedżerska 2200 zł 2350 zł 2000 zł 2150 zł
Stosunki międzynarodowe
Ekobiznes
Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2019