Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”
Zapisując się na studia do 15.08.2018 otrzymasz zniżkę w kwocie do 1100 zł
Zapisując się na studia do 15.08.2018 otrzymasz zniżkę w kwocie do 1100 zł

Czesne

Rok akademicki: 2018/2019

Wpisowe: 500zł Informacja w Dziekanacie

Opłata rekrutacyjna: 200 zł

Promocja! Zniżka 10% w czesnym dla osób powyżej 40 lat!

Wysokość czesnego za 1 semestr nauki na poszczególnych kierunkach 
studiów

Czesne I Stopnia

KIERUNEK

SPECJALNOŚĆ

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Płatność jednorazowa Płatność w ratach Płatność jednorazowa Płatność w ratach
ZARZĄDZANIE
I ROK
Zarządzanie finansami i rachunkowość 600 zł 750 zł 1500 zł 1650 zł
Zarządzanie firmą
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Administracja i zarządzanie
Zarządzanie oświatą
Ekonomia międzynarodowa
Informatyka w zarządzaniu
E-zarządzanie
II ROK
Zarządzanie finansami i rachunkowość 1600 zł 1750 zł 1500 zł 1650 zł
Zarządzanie firmą
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Administracja i zarządzanie
Zarządzanie oświatą
Ekonomia międzynarodowa
Informatyka w zarządzaniu
E-zarządzanie
III ROK
Zarządzanie finansami i rachunkowość 1800 zł 1950 zł 1700 zł 1850 zł
Zarządzanie firmą
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Administracja i zarządzanie
Zarządzanie oświatą
Ekonomia międzynarodowa
Informatyka w zarządzaniu
E-zarządzanie
ZDROWIE PUBLICZNE
I ROK
Zarządzanie w ochronie zdrowia 900 zł 1050 zł 1600 zł 1750 zł
Gastronomia i dietetyka
Odnowa biologiczna
Body fitness i kosmetologia
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Ratownik medyczny
Elektroradiologia
II ROK
Zarządzanie w ochronie zdrowia 1700 zł 1850 zł 1600 zł 1750 zł
Gastronomia i dietetyka 1900 zł 2050 zł 1800 zł 1950 zł
Odnowa biologiczna
Body fitness i kosmetologia
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Ratownik medyczny
Elektroradiologia
III ROK
Zarządzanie w ochronie zdrowia 1900 zł 2050 zł 1800 zł 1950 zł
Gastronomia i dietetyka 2100 zł 2250 zł 2000 zł 2150 zł
Odnowa biologiczna
Body fitness i kosmetologia
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Ratownik medyczny
Elektroradiologia
BUDOWNICTWO
I SEMESTR
Budownictwo ogólne 900 zł 1050 zł 1500 zł 1650 zł
Budownictwo komunikacyjne
Budownictwo energooszczędne
II – V SEMESTR
Budownictwo ogólne 2000 zł 2150 zł 1800 zł 1950 zł
Budownictwo komunikacyjne
Budownictwo energooszczędne
VI – VII SEMESTR
Budownictwo ogólne 2200 zł 2350 zł 2000 zł 2150 zł
Budownictwo komunikacyjne
Budownictwo energooszczędne
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
I – II SEMESTR
Architektura i urbanistyka 900 zł 1050 zł 1500 zł 1650 zł
III – V SEMESTR
Architektura i urbanistyka 2000 zł 2150 zł 1800 zł 1950 zł
VI – VII SEMESTR
Architektura i urbanistyka 2200 zł 2350 zł 2000 zł 2150 zł

Czesne II Stopnia

KIERUNEK
SPECJALNOŚĆ
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Płatność jednorazowa Płatność w ratach Płatność jednorazowa Płatność w ratach
ZDROWIE PUBLICZNE
I ROK 2000 zł 2150 zł 1800 zł 1950 zł
Dietetyka i zdrowy styl życia
Medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia
Specjalista terapii uzależnień
Przedstawiciel medyczny
Inspekcja sanitarna i epidemiologia
II ROK 2200 zł 2350 zł 2000 zł 2150 zł
Dietetyka i zdrowy styl życia
Medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia
Specjalista terapii uzależnień
Przedstawiciel medyczny
Inspekcja sanitarna i epidemiologia
Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Misją Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu jest włączenie się nie tylko w życie naukowe, kulturowe ale i ekonomiczne Wspólnoty Europejskiej.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: mkurkiewicz@eust.pl
e-mail: oskar@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2018