W dniach 07-12.05.2018 r. dr Adam Oleksiuk przebywał w ramach stypendium programu Erasmus+ na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Dubrowniku (Sveučilište u Dubrovniku). Podczas pobytu w uczelni partnerskiej dr Adam Oleksiuk prowadził zajęcia dla studentów chorwackiej uczelni. Tematem zajęć był cykl wykładów pod wspólnym tytułem: The Economic Determinants of Innovation. Why Innovation?