Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Budownictwo – Studia

Celem kształcenia na kierunku Budownictwo jest sprostanie obecnemu i przyszłemu zapotrzebowaniu na inżynierów budownictwa, odpowiednio przygotowanych do wykonywania zawodu w różnych i często zmieniających się warunkach.

 

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA JAKO PIERWSZA UCZELNIA W RADOMIU I REGIONIE UZYSKAŁA UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA STUDIÓW INŻYNIERSKICH NA KIERUNKU BUDOWNICTWO!

 

Budownictwo – studia inżynierskie

W ramach studiów na kierunku Budownictwo kandydaci mogą wybrać jedną z proponowanych specjalności:

Budownictwo ogólne

Specjalność przeznaczona dla osób zainteresowanych pracą w branży budowlanej (wykonawstwo, nadzór, materiały budowlane) w jednostkach administracji związanych z budownictwem i architekturą oraz osób zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą w branży budowlanej.

Budownictwo drogowe

Specjalność przeznaczona dla osób zainteresowanych pracą na stanowiskach wymagających kwalifikacji w zakresie drogownictwa, przedsiębiorstwach robót drogowych lub mostowych, wojewódzkich i powiatowych zarządach dróg krajowych.

Budownictwo energooszczędne

Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w kształtowaniu i użytkowaniu przyjaznych środowisku rozwiązań technicznych z zakresu budownictwa i kierowania procesami ich wdrażania.

Inżynieria i gospodarka wodna

BHP w budownictwie

Ekonomika i organizacja w budownictwie

 

Kończąc studia inżynierskie na kierunku Budownictwo w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu uzyskujesz:

 • tytuł inżyniera budownictwa o określonej specjalności
 • możliwość kontynuacji studiów magisterskich (II stopnia) na uczelniach technicznych całego kraju
 • możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej i drogowej nadawane przez Mazowiecką Izbę Inżynierów Budownictwa
 • szansę na wysokie zarobki i dobrą pracę! Największy popyt na rynku pracy jest na inżynierów z branży budowlanej i drogowej. Ministerstwo Nauki alarmuje, że w 2015 r. może ich zabraknąć nawet 46 tysięcy w polskim przemyśle

 

Absolwent I stopnia studiów kierunku Budownictwo w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej
w Radomiu:

 • przyswoi sobie wiedzę z zakresu wykonawstwa obiektów budowlanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii
 • opanuje umiejętności niezbędne przy realizacji procesu inwestycyjnego
 • będzie potrafił posługiwać się dokumentacją oraz literaturą fachową
 • będzie potrafił zaprojektować podstawowe elementy i obiekty budowlane
 • będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia

 

Absolwent EUST będzie przygotowany do:

 • kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych
 • współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych komunikacyjnych
 • organizowania produkcji elementów budowlanych
 • nadzoru wykonawstwa budowlanego
 • ustawicznego samokształcenia doskonalenia zawodowego, a także do pracy w: przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą

Rekrutacja on-line

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2020
Skip to content