W dniu 02.06.2018r. wykładowcy i studenci budownictwa w ramach zajęć pojechali na budowę drogi ekspresowej S-7 Radom (Jedlińsk)-Jędrzejów odcinek obwodnica Radomia. Studenci zostali zapoznani z zaawansowaną budową przepustów ekologicznych, węzłów drogowych, dojazdowych, przejazdów awaryjnych, ekranów akustycznych, oraz technologią wykonania nawierzchni i podbudowy dróg, min. z Obiektem mostowym MS-5 - znajdującym się nad rzeką Radomką. Jest to największy tego typu obiekt na budowie. Następnie mieli możliwość zobaczyć Obiekt mostowy WS-1 - zwany potocznie węzłem "Radom Północ", gdzie w zeszłym tygodniu została położona warstwa ścieralna przebiegająca przez ten obiekt. Studenci widzieli również Obiekt WD-7 przebiegający nad drogą ekspresową, na którym niedawno został położony asfalt twardolany oraz obiekt mostowy WS-19A. Wszystkim osobom, które umożliwiły naszym studentom możliwość zapoznania się z poszczególnymi etapami budowy trasy S7 składamy serdeczne podziękowania.