Rekrutacja trwa do 31 października 2021r.
Konta do platformy edukacyjnej wysyłane są na bieżąco, prosimy sprawdzać również w spamie! po konto zgłoszenia na it@eust.pl
W dniu zajęć online 16-17.10.2021r. w sprawach technicznych platformy dyżur pełni informatyk w godz. 8.00-18.00 pod nr. kom. 696 086 465
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 EUST i PUNCS
Otwarcie oddziałów radomskiego, rzeszowskiego i berlińskiego Instytutu Myśli Schumana
I Radomskie Dni Europy

Baza materialna uczelni

Siedziba Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana znajduję się w Radomiu przy ul.Wodnej 13\21, gdzie uczelnia dysponuje pomieszczeniami o łącznej powierzchni 2512m2 , na którą składają się dziekanat,pomieszczenia administracyjne, biblioteka, aula (120 miejsc), 14 sal ćwiczeniowych (7x35m), 2 pracownie komputerowe z dostępem do internetu od 8:00 do 22:00 (2×16 stanowisk), laboratoria: anatomii i fizjologii, biochemiczne, chemii budowlanej, gabinet kosmetyczny, pracownia masażu, sanitariaty.  Założyciel posiada ławki i krzesła dla 980 studentów, 17 tablic, 10 rzutników pisma i 9 rzutników multimedialnych, DVD, magnetofony, mikroskop, lodówkę (nie zbędną do zajęć z biochemii), 6 kserokopiarek oraz wyposażenie biurowe dla służb administracyjnych, uczelnia posiada również dwie tablice interaktywne oraz system do głosowania.

 

Założyciel posiada wynajętą w Zespole Szkół Zawodowych. im. mjr Hubala w Radomiu, ul. Grzecznarowskiego 2, powierzchnię 950m (10 sal wykładowych, dwa pokoje ćwiczeniowe-wszystkie sale wyposażone są w sprzęt audiowizualny – 5 rzutników pisma, 2 rzutniki multimedialne, bufet sanitariaty) oraz salę gimnastyczną, w której to szkole będą odbywać  się zajęcia.

 

Obecnie biblioteka (zajmująca powierzchnię 120m2) liczy 12500 tysiąca woluminów z  zakresu literatury prowadzonych kierunków kształcenia i jest sukcesywnie wzbogacana o nowe pozycje. Ponadto planuje się zakup nowych książek i czasopism specjalistycznych dla planowanego kierunku kształcenia – przewidywany koszt to ok. 20 tyś. (vide Plan rozwoju biblioteki).

 

Łącznie powierzchnia do dyspozycji studentów wynosi 3520m2. Wokół tych obiektów znajdują się place przeznaczone na parkingi.

 

Budynki odpowiadają wymaganiom określonym w przepisach BHP.

 

Uczelnia posiada wyposażone laboratoria do zajęć: z anatomii i fizjologii (tablice anatomiczne, fizjologiczne, foliogramy, kasety VHS, Płyty DVD), z biochemii (mikroskop, lodówka, odczynniki, szkło laboratoryjne, pipety automatyczne 1,0ml, 5,0 ml cylinderki na 100 ml), chemii budowlanej oraz gabinet kosmetyczny i masażu.
 
 

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2021
Skip to content