Z dumą informujemy, że w dniu 26.02.2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr Sebastiana Stankiewicza nt. „Res iudicata w rzymskim procesie cywilnym”. W konsekwencji został mu nadany stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Praca powstała pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Krzysztofa Amielańczyka. Pan Sebastian Stankiewicz od 1 marca 2012r. jest pracownikiem naszej Uczelni. Serdecznie gratulujemy!