Akty założycielskie

Kierunek - Grafika (Warszawa)

Kierunek - Architektura i Urbanistyka

Zamiejscowy Wydział Nauk Społeczno-Medycznych w Warszawie

Studia magisterskie na kierunku Zdrowie Publiczne

Kierunek - Budownictwo

Kierunek - Kosmetologia

Kierunek - Filologia

Kierunek - Administracja

Kierunek - Pedagogika

Wpis do rejestru uczelni niepublicznych

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 sierpnia 2007 r. o wpisaniu Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową "190", znak DSW-3-07-4001-108/07. Aktualnie Uczelnia w Rejestrze Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych wpisana jest pod liczbą porządkową "341". Z dniem 25 listopada 2013 r. na mocy Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego szkoła zmieniła nazwę na "Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu".