Akty Prawne

Regulamin Instytutu Naukowo-Badawczego

Zarządzenie Rektora Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu z dn. 24.09.2009 r. w sprawie utworzenia Instytutu Naukowo – Badawczego Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

  1. Na podstawie § 10 pkt 1, 2, 5 Statutu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu, w związku z art. 84 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U Nr 164 poz. 1365) w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu tworzy się jednostkę organizacyjną w postaci Instytutu Naukowo – Badawczego Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.
  2. Instytut Naukowo – Badawczy Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu tworzony jest w celu prowadzenia zadań naukowych i badawczych w zakresie nauk ekonomicznych i nauk o zdrowiu.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Regulamin Procedury Antyplagiatowej Prac Dyplomowych

Regulamin Studiów

Regulamin Studiów Podyplomowych

Statut Uczelni

Wzór Umowy w Sprawie Odpłatności za Studia I/II Stopnia

Wzór Umowy w Sprawie Odpłatności za Studia Podyplomowe