W niedzielę (15 czerwca) w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga odbył się Zjazd Radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń, które skupia ludzi radomskiej kultury, ale także biznesu i świata lekarskiego.Dyplom uznania za promowanie kultury polskiej i nauki w kraju i za granicą oraz wzorowe kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego dla przyszłych pokoleń otrzymała także Rektor Europejskiej Uczelni-Społeczno Technicznej, dr Maria Pierzchalska.

Spotkanie rozpoczęło się koncertem Chóru Miasta Szydłowca „Gaudium Canti”. Podziękowania i nagrody wręczono osobom ze środowisk naukowych, duchowieństwa, kręgów kultury i biznesu, działającym na rzecz stowarzyszenia. Wyróżnienia wręczał m.in. biskup Henryk Tomasik, prezydent Andrzej Kosztowniak, wicemarszałek Leszek Ruszczyk oraz prezes Radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń Grażyna Łuba.