Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, iż w wyniku przeprowadzonych w dniach 17 i 23 listopada br. wyborów uzupełniających do Samorządu Studenckiego EUST, zgłoszeni kandydaci uzyskali następujące poparcie wśród wyborców – studentów naszej Uczelni:

1. Renata Lis – 8,3 % głosów,

2. Monika Łabędzka – 12,0 % głosów,

3. Katarzyna Tkaczyk – 55,0 % głosów,

4. Wojciech Muszyński – 24,7 % głosów.

Opracował mgr T. Pysiak

Z związku z powyższym, Uczelniana Komisja Wyborcza ustaliła, iż w/w osoby zostały członkami Samorządu Studenckiego EUST. Z uwagi na fakt, iż Pani Katarzyna Tkaczyk uzyskała największe poparcie w wyborach, niniejszym ogłaszam, iż będzie pełniła funkcję Przewodniczącej Samorządu Studenckiego EUST. Pragnę dodać, iż frekwencja wyborcza podczas wyborów uzupełniających’2013 wyniosła 61,9 %.

Z wyrazami szacunku,
mgr Sebastian Stankiewicz
(asystent – Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu, Opiekun Samorządu Studenckiego).