W dniu 29 marca dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr I. Pałgan oraz odpowiedzialna za studia podyplomowe mgr M. Dobosz uczestniczyły w uroczystości rozdania dyplomów w Podkarpackim Towarzystwie Edukacji Alternatywnej "Wszechnica" w Krośnie.