Uprzejmie informujemy, iż Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu o przyznanie Wydziałowi Nauk Społeczno-Medycznych w Warszawie uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne" o profilu praktycznym.

Już dziś zapraszamy do zapisów on-line na ten kierunek!