14 lipca Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna gościła pracowników naukowo-dydaktycznych Bukowińskiego Uniwersytetu w Czerniowcach, z którym mamy podpisaną umowę o bezpośredniej współpracy. Odwiedzili nas: prof. Manilicz Michail Iwanowicz – Prezydent Uniwersytetu Bukowińskiego, prof. Wikliuk Jarosław Igoriewicz – Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Bukowińskiego, doc. Pielipczuk Swietłana Michajłowa – Pierwszy Prorektor Uniwersytetu Bukowińskiego.

Celem wizyty było rozszerzenie zakresu współpracy, która obejmuje m.in.: wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów oraz organizację wspólnych konferencji naukowych. Wizyta przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze.