17 i 18 lipca 2014 roku odbyły się 3 Warsztaty Partycypacyjne, organizowane w ramach projektu „Orkiestra”, który jest realizowany przez Europejską Uczelnię Społeczno- Techniczną. Miejscem spotkania, był hotel „Kuźnia Napoleońska” w miejscowości Paprotnia.

Uczestnikami warsztatów byli samorządowcy z subregionu Radomskiego, przedstawiciele przedsiębiorców i ludzi nauki. Tematem warsztatów była próba, nie tylko zdiagnozowania problemów i szans jakie posiada nasz subregion, ale przede wszystkim wzmocnienia współpracy międzysektorowej, oraz integracja środowisk samorządowych. Wspólne omawianie problemów i szans naszego subregionu z całą pewnością zaowocuje ciekawymi pomysłami, dzięki którym nasz subregion, będzie się rozwijał gospodarczo i bogacił. Wszystkim uczestnikom Warsztatów życzymy wytrwałości i siły w realizacji zadań wyznaczonych na warsztatach.