Dnia 11.XII.2014 roku w murach Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej odbyło się walne stowarzyszenie członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Waleologicznego. Na tym zebraniu został wybrany nowy zarząd stowarzyszenia. Nowym prezydentem została wybrana Pani doktor Alina Bernadetta Jagiełłowicz,v-ce prezydentem Pan mgr. Mirosław Gontarski. Uchwalono również tytuł honorowych prezesów którymi zostali: Pani Profesor Ełła Bulicz, oraz Pan Profesor Igor Murawow.

Stowarzyszenie również zmienia siedzibę urzędowania z Radomia na Wrocław. Nowemu zarządowi życzymy wielu sukcesów naukowych. Niech linia wyznaczona przez pierwszy zarząd będzie kontynuowana i rozwijana.Wszyscy członkowie Stowarzyszenia pozytywnie oceniają nowy zarząd, licząc na dalszą owocną współpracę.