Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu będzie prowadzić (jako jedna z dwóch Uczelni w Polsce) studia magisterskie na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE w unikatowej specjalności pn. Medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe. Na studia magisterskie na ww. specjalności zapraszamy w szczególności absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku "ratownictwo medyczne", "pielęgniarstwo", "zdrowie publiczne" z różnych Uczelni w Polsce!

Gorąco zachęcamy do uzupełnienia wykształcenia do poziomu magisterskiego pracowników Stacji Pogotowia Ratunkowego, szpitalnych oddziałów ratunkowych, Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz wszystkich innych osób związanych zawodowo z szeroko pojętym sektorem zarządzania kryzysowego. Studia w specjalności "medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe" będą prowadzone zarówno na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Radomiu, jak i Wydziale Nauk Społeczno-Medycznych w Warszawie!

Studiuj w EUST! Postaw na przyszłość!