W świątecznej atmosferze 19 grudnia w siedzibie Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne. Udział w nim wzięli: Rektor dr Maria Pierzchalska, pozostałe władze uczelni, pracownicy nauko-dydaktyczni, pracownicy administracyjni oraz zaproszeni goście. Była to okazja do złożenia sobie serdecznych życzeń podczas łamania się opłatkiem i spędzenia miłych chwil wśród przyjaciół i współpracowników. Czas teraz poddać się magii Świat Bożego Narodzenia, a po Nowym Roku z zapałem powrócić do kształcenia naszych studentów.