19 marca odbyło się spotkanie w kinie Helios podczas, którego uczniowie szkół radomskich obejrzeli film pt. „Zjazd absolwentów”. Po seansie odbyła się dyskusja o skutkach przemocy w grupie rówieśniczej.Moderatorem dyskusji była Pani Anna Jurek - dziennikarka Gazety Wyborczej. Gościem spotkania była Pani Maria Dobosz mediator Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie O/Radom, trener komunikacji
i negocjacji, nauczyciel w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.