W dniu 31 maja w siedzibie Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu, odbyło się otwarte Seminarium naukowe pt. „Zrozumieć autyzm", nad którym patronat honorowy objął Biskup Henryk Tomasik.


Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz poszerzenie informacji na temat genezy, rozpoznania i terapii autyzmu i zespołu Aspergera. Seminarium ma służyć także wsparciu rodziców dzieci autystycznych i nauczycieli wspomagających w szkole pracę z dzieckiem autystycznym, które wymaga szczególnej troski i podejścia, a także innej komunikacji niż w przypadku dzieci zdrowych. Podczas seminarium wystąpili eksperci w zakresie wiedzy na temat rozpoznawania i diagnozy spektrum autyzmu. Znaleźli się wśród nich: dr Iwona Pałgan - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych EUST, Alicja Bogacz – prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu i ich rodzicom „Księżycowe dzieci", Dagmara Janas – prezes Stowarzyszenia „Razem", Sylwia Waśkiewicz – prezes Stowarzyszenia „Karuzela" oraz Sebastian Stankiewicz asystent w EUST.
Ważnym punktem programu była także dyskusja, w czasie której lekarz, psycholog i logopeda odpowiadali na pytania zaproszonych gości.