Europejska Uczenia Społeczno-Techniczna w Radomiu, uprzejmie zaprasza na otwarte Seminarium naukowe pt. "Zrozumieć autyzm", które odbędzie się w dniu 31 maja /sobota/ o g.10. w siedzibie Uczelni, ul. Wodna 13\21, s. 213.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz poszerzenie informacji na temat genezy, rozpoznania i terapii autyzmu i zespołu Aspergera. Seminarium ma służyć także  wsparciu rodziców dzieci autystycznych i nauczycieli wspomagających w szkole pracę z dzieckiem autystycznym, które wymaga szczególnej troski i podejścia, a także innej komunikacji niż w przypadku dzieci zdrowych. Podczas seminarium wystąpią eksperci w zakresie wiedzy na temat rozpoznawania i diagnozy spektrum autyzmu. Ważnym punktem programu będzie dyskusja oraz wymiana własnych doświadczeń.

Prosimy o potwierdzenia swojej obecności poprzez wysłanie maila informacyjnego ze swoimi danymi na adres: palgani@eust.pl do dnia 25 maja br.

Program Seminarium