Ponad 230 wystawców wzięło udział w XXI Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym „Perspektywy 2014”, który odbywał się w dniach 6–8 marca br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

 Najliczniejszą grupę wystawców stanowiły szkoły ponadgimnazjalne. Na targach swoje stoiska miało także około 60 uczelni publicznych i niepublicznych. Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna także zaprezentowała swoją ofertę, spośród której największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki: architektura i urbanistyka oraz pedagogika specjalna. W Saonie Edukacyjnym wzięły także udział uczelnie z Australii, Austrii, Danii, Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Włoch, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Prezentacji szkół i uczelni towarzyszy bogata propozycja seminariów, konferencji i spotkań dotyczących m.in. tego, jak świadomie i odpowiedzialnie wybierać kierunek studiów i uczelnię.

Patronat honorowy nad Salonem objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Lena Kolarska-Bobińska, Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich prof. Waldemar Tłokiński oraz Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.