Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, był honorowym gościem podczas konferencji zorganizowanej przez Europejską Uczelnię Społeczno-Techniczną. Spotkanie odbyło się w dniu 28 stycznia 2014 roku pod hasłem „Prawa człowieka prawami dziecka. Nie bijmy, aby nie bili. Stop przemocy wobec dzieci”.

Licznie przybyłych gości przywitała Rektor EUST, dr Maria Pierzchalska, a później, zgodnie z życzeniem Rzecznika, ze swoimi referatami pod ogólnym tytułem: „Czy znamy i rozumiemy swoje prawa”, zaprezentowała się młodzież. Uczniowie z III L.O. w Radomiu i I L.O. ze Skarżyska-Kamiennej zwrócili uwagę przede wszystkim na niebezpieczeństwa związane z Internetem i łamanie ich prawa w szkole. Natomiast Rzecznik Praw Dziecka w swoim wystąpieniu podkreślił, że w Polsce obowiązuje całkowity zakaz bicia, jednak wiele osób nie respektuje tego prawa – aż 60% Polaków nie widzi nic złego w karach cielesnych!

- Takie konferencje jak dzisiejsza, kiedy młodzież i dorośli spotykają się i rozmawiają, dają szansę wymiany pewnych doświadczeń i opinii. Mam nadzieję, że przyczyniają się do niszczenia stereotypów i wzmacnianie pozytywnych relacji – powiedział Marek Michalak i dodał – idziemy we właściwym kierunku, ponieważ prawo jest coraz bardziej przyjazne dla dzieci, aczkolwiek co jakiś czas słyszymy o tym, że ktoś znowu niegodziwie i niewłaściwie zachował się wobec dziecka i trzeba to napiętnować.

Podczas wtorkowej konferencji wystąpili także: insp. Karol Szwalbe, Komendant Miejski Policji w Radomiu, mgr Małgorzata Chmiel, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Rejon nr 1, mgr Monika Bednarczyk, Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny, mgr Sebastian Stankiewicz, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna, dr A. Lewicka-Zelent, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna.