Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna prowadzi rozmowy z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w sprawie zwolnienia naszych absolwentów kierunku budownictwo z egzaminu na uprawnienia budowlane.