Europejska Uczelnia Społeczno -Techniczna w Radomiu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zainicjowała spotkania na linii pracodawca - uczelnia. W tym celu Senat Uczelni powołał do życia SPOŁECZNĄ RADĘ PRACODAWCÓW EUST.