W dniach 23-27 września 2015 roku pracownicy naszej uczelni odbyli podróż na partnerską Uczelnię w Budapeszcie Kodolanyi Janos University of Applied Sciences. Nasi pracownicy wymienili się doświadczeniem z naszymi partnerami, i poprzez wizyty studyjne i wspólne rozmowy, poszerzyli nie tylko zakres współpracy ale wynieśli wiele doświadczeń i pomysłów do zrealizowania. Wizyta ta odbyła się w ramach funduszu Erasmus Plus.