Obrony prac 54 studentów na kierunku budownictwo odbyły się w dwóch terminach: w marcu i kwietniu tego roku. Natomiast 30 maja (piątek) nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów dla pierwszych absolwentów tego popularnego kierunku.

Na uroczystości były obecne władze Uczelni na czele z Panią Rektor, dr Marią Pierzchalską oraz Dziekanem Wydziału Nauk Technicznych, dr. Marcinem Pisarskim. Podczas uroczystego rozdania dyplomów nie zabrakło także zaproszonych gości: posła RP Radosława Witkowskiego, a także przedstawicieli Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Obecni byli: mgr inż. Roman Lulis, zastępca przewodniczącego rady MOIIB, mgr inż. Tadeusz Gałązka, oraz  skarbnik MOIIB Katarzyna Barska, p.o. kierownik biura MOIIB Biuro Terenowe w Radomiu.