W dniu dzisiejszym odbyły się obrony prac magisterskich studentów na kierunku Zdrowie Publiczne. Po dwóch latach nauki 15 studentów Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej przystąpiło do tego ważnego egzaminu. Gratulujemy wszystkim obrony swoich prac i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy 
i doświadczenia.