Z wielką radością informujemy, że laboratorium komputerowe (sala nr 201) Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej pomyślnie przeszło proces akredytacji. W związku z tym Polskie Towarzystwo Informatyczne przyznało naszej uczelni certyfikat Laboratorium ECDL (European Computer Driving Licence), a my tym samym uzyskaliśmy status Komercyjnego Laboratorium ECDL. Dzięki temu w naszej uczelni mogą odbywać się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.