Poseł do Parlamentu Europejskiego napisała list do Rektora Europejskiej Uczelni Społeczno - Technicznej dr Marii Pierzchalskiej.....