Europejska Uczelnia Społeczno -Techniczna w Radomiu, w ramach zorganizowanej przez naszych studentów zbiórki książek ,przekazała Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu literaturę piękną, poradniki oraz woluminy o tematyce hobbystycznej. Zgromadzone zbiory zostały dostarczone do nowopowstałej biblioteki przy parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu. Z księgozbioru będą korzystali członkowie działającego przy kościele Klubu Seniora, liczącego ok. 90 osób .

Wszystkim czytelnikom życzymy przyjemnej lektury!