BIBLIOTEKA EUST w Radomiu serdecznie zaprasza studentów, wykładowców oraz pracowników naszej uczelni do czynnego udziału w akcji: „Książka za książkę” czyli, czas na wiosenne porządki w domowych księgozbiorach!

 W związku z powyższym zachęcamy wszystkich Państwa do przemyśleń nad zawartością swoich domowych biblioteczek z książkami, jak również do wygospodarowania półek na nowe tytuły. Założeniem akcji jest bezpłatna wymiana używanych książek. Oprócz książek popularnonaukowych, mile widziane będą także lektury szkolne i bajki dla dzieci. Podzielmy się więc przeczytanymi przez nas woluminami a w zamian wybierzmy inne. Regał znajduje się przed biblioteką EUST na 1 piętrze.

Wszystkich chętnych prosimy o UWAŻNE! zapoznanie się z REGULAMINEM NASZEJ AKCJI,  w celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień.

REGULAMIN AKCJI „KSIĄŻKA ZA KSIĄŻKĘ”

Zasady ogólne:

 1. Akcja „KSIĄŻKA ZA KSIĄŻKĘ” prowadzona jest przez bibliotekę Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.
 2. Wymiana egzemplarzy odbywa się podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych.
 3. Akcja ta jest całkowicie dobrowolna, bezpłatna i prospołeczna.
 4. Jej celem jest propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży i dorosłych oraz ułatwienie bezpłatnego dostępu do literatury.

Książki, które nie zostaną wybrane przez uczestników wykorzystane będą podczas następnej akcji wymiany  lub przekazane do biblioteki uczelnianej .

Zasady uczestnictwa:

 1. Dla wszystkich chętnych udział w akcji jest bezpłatny.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest przyniesienie przynajmniej jednego własnego egzemplarza książki
 3.  Przyniesione książki dobrowolnie zostawiane są na przygotowanym przez nas regale.
 4. Wraz z oddaniem książek na akcję, uczestnik traci do nich prawo i nie może domagać się ich zwrotu.
 5. Każdy uczestnik może zabrać maksymalnie taką liczbę książek, jaką przyniósł.
 6. Podczas akcji nie wolno sprzedawać książek, ani pobierać opłat za ich wymianę .
 7. Książki powinny być w dobrym stanie, zadbane i niezniszczone. Stan poszczególnych egzemplarzy zostanie zweryfikowany przez organizatorów.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia książki przyniesionej przez uczestnika z powodu jej złego stanu lub tematyki.