W dniu 3 października br. w auli Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej miała miejsce konferencja pt. „Doskonalenie nauczycieli poprzez praktykę”, 
w ramach projektu „Stawiamy na praktykę – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach branży budowlanej”. Uczelnia była liderem projektu, natomiast partnerem w tym przedsięwzięciu było warszawskie przedsiębiorstwo WYG International
Sp. z o.o.

Konferencję rozpoczęła Rektor Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej dr Maria Pierzchalska, natomiast jako prelegenci głos zabrali dr inż. Marcin Pisarki, Lidia Staniszewska, mgr Jolanta Skoczylas oraz dr inż. Mirosław Bracicki. Koordynatorem projektu była Anna Piszczek. Warto nadmienić, że kwota przewidziana na realizację przedsięwzięcia wynosiła ponad cztery miliony złotych.