W dniu 6 marca 2014 odbyła się konferencja otwarcia projektu miedzynarodowego "Orkiestra" z hiszpańskim partnerem AC&G

ORKIESTRA jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym i partycypacyjnym. Zakłada międzysektorowe wsparcie programowania działań instytucji samorządu w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników do aktualnych potrzeb gospodarki, wykorzystując klastry i inicjatywy klastrowe jako skuteczne instrumenty dynamizujące rozwój innowacyjności i konkurencyjności regionalnej oraz zwiększające integrację społeczno-zawodową.

Projekt zapewnia wdrażanie i upowszechnianie rezultatów zaadaptowanych od partnera hiszpańskiego AC&G, który posiada ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji projektów UE skoncentrowanych przede wszystkim na wsparciu tworzenia klastrów, inter-klastrów, polityk klastrowych (cluster-based policy), jak również programowaniu działań na rzecz  i rozwoju współpracy publiczno-publicznej, prywatno-prywatnej oraz publiczno-prywatnej.