Europejska Uczenia Społeczno-Techniczna we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Radomiu oraz Wydawnictwem WIR z Krakowa zorganizowała konferencję naukową poświęconą kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i doskonalenia w późniejszym okresie, a także usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy.

Jako prelegenci wystąpili m.in. dr hab. prof. Instytutu Onkologii Dawid Larysz, który wygłosił wykład pt. „Kraniosynostozy izolowane – rodzaje, klasyfikacja, objawy, metody leczenia” oraz dr Olga Przybyli, której wykład nosił tytuł „Mowa w kontekście rozwojowych zaburzeń koordynacji”. Na konferencji nadano także tytuły Honorowego Członka Towarzystwa Logopedycznego w Radomiu. Otrzymały je Pani Halina Marciniak oraz Pani Bogumiła Odzimek.

Konferencji towarzyszyła inauguracja 15-lecia Towarzystwa Logopedycznego w Radomiu, zatem na uroczystości nie mogło zabraknąć również tortu urodzinowego.