23 listopada w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej odbyła się konferencja zatytułowana „Edukacja dorosłych – nauka przez całe życie”. Dotyczyła ona ustawicznego kształcenia dorosłych mieszkańców powiatu radomskiego i została zorganizowana przez naszą uczelnię razem z Wyższą Szkołą Menadżerską w Warszawie.

 

– Wiedzę stale trzeba uaktualniać, ponieważ rynek pracy szybko się zmienia i musimy się do niego dostosować – powiedziała podczas konferencji J.M. Rektor Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej, dr Maria Pierzchalska. 

Celem spotkania było ułatwienie osobom bezrobotnym odnalezienie się na współczesnym rynku pracy, zdobycie doświadczenia i nowych umiejętności. Ma im to umożliwić łatwiejszy dostęp do usług edukacyjnych. 

– Nasze społeczeństwo się starzeje i różne organizacje społeczne myślą, w jaki sposób aktywizować seniorów: powstają uniwersytety III wieku, kursy aktywności fizycznej, czy kursy językowe. Ale to nadal za mało, ponieważ edukacja dorosłych powinna obejmować wszystkich – wyjaśnił J.E. Prezydent WSM w Warszawie, prof. Stanisław Dawidziuk. Podczas konferencji głos zabrali także: J.M. Rektor prof. dr hab. Paweł Stanisław Czarnecki, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych EUST, dr Iwona Pałgan oraz mgr Bartosz Rybienik.