1 kwietnia odbyły się już IV Targi Edukacyjne w Zespole Szkół im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu. Wzięło w nich udział szesnaście szkół wyższych z całego Mazowsza, w tym m.in.  Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna.

Na targach swoje stanowisko miały także takie szkoły jak: Akademia Obrony Narodowej, Wyższa Szkoła Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, Medyczna Szkołą Policealna, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania. Stanowisko ze swoją ofertą miał tamtejszy Powiatowy Urząd Pracy oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie Filia w Błoniu. Imprezę uroczyście otworzył dyrektor Zespołu Szkół nr 1 – Jacek Cieślak, wicestarosta Paweł Białecki oraz burmistrz Błonia – Zenon Reszka.

Stoisko Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczniów błońskich szkół ponadgimnazjalnych. Maturzyście chętnie dopytywali o ofertę edukacyjną naszej Uczelni, a szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się takie kierunki jak: budownictwo, architektura i urbanistyka oraz zarządzanie.