30 maja 2015 r pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia odbyła
się VI EDYCJA PIKNIKU NAUKOWEGO .
Z ramienia Europejskiej Uczelni Spoleczno-Technicznej porad budowlanych udzielał dr inż. Marcin Pisarski, dziekan Wydziału Nauk Technicznych,członek MOIIB. 
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Biuro Terenowe w Radomiu udzielała informacji o samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa,działalności oraz o możliwości ubiegania się o uprawnienia budowlane.