W dniu 24 maja 2014 r. w Europejskiej Uczelni Społeczno -Technicznej w Radomiu przy ul. Wodnej 13/21 odbyło się II Spotkanie Edukacyjne. Organizatorem spotkania było Biuro Projektu „Edukacja dorosłych - nauka przez całe życie” Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem spotkania było zaprezentowanie oferty edukacyjnej szkół wyższych oraz instytucji szkoleniowych. W czasie spotkania uczestnicy mogli skorzystać z pomocy doradców edukacyjnych, którzy określali zainteresowania, predyspozycje, kompetencje zawodowe, przygotowywali indywidualny plan działania, przedstawiali zasady uczestnictwa w projekcie oraz korzyści płynące z kształcenia ustawicznego oraz planowania ścieżki edukacyjnej.

Podczas spotkania, uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych warsztatów z Cyklu "Zaplanuj SWÓJ SUKCES", czyli alternatywa dla zmywaka" warsztaty skierowane były dla studentów i absolwentów uczelni wyższych, prowadzonych przez Pana Artura Majerek - Director of External Network and Training z firmy CHAIN GRUPPA.

W II Spotkaniu Edukacyjnym zaprezentowało się siedem instytucji szkoleniowych:

  1. Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu
  2. Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  3. Ośrodek Szkolenia Kierowców i Instruktorów "AS"
  4. Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze
  5. Chain Gruppa
  6. Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu
  7. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Serdecznie dziękujemy za udział w Spotkaniu. Mamy nadzieję, że spotkanie było owocne i jest zaczątkiem nowej współpracy.