Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna po raz kolejny znalazła się w gronie Mazowieckiej Sieci Biur Karier, współpracujących z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Misją sieci jest wyznaczenie dla zrzeszonych biur standardów współpracy, sprawnej wymiany informacji i doświadczeń oraz lepszego poznania otoczenia, w którym funkcjonują wyższe uczelnie. Obecnie do Mazowieckiej Sieci Biur Karier należą 44 biura, działające przy uczelniach wyższych, z którymi prowadzona jest stała współpraca.