Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna znalazła się w gronie najlepszych Uczelni Wyższych w Polsce. Kapituła Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej przyznała nam tytuł Uczelni Roku 2014, który jest potwierdzeniem spełniania najwyższych standardów edukacyjnych.

Jesteśmy przekonani, że potencjał możliwości Uczelni oraz jej wyjątkowa kadra zarządzająca znacząco przyczyniły się do tego sukcesu. Mamy także nadzieję, że na przestrzeni lat EUST nadal będzie postrzegana jako wyróżnik jakości i rzetelności.