15 maja 2015 roku zostały wręczone dyplomy ukończenia studiów absolwentom kierunku budownictwo. Uroczystość ta odbyła się w murach naszej Uczelni. Dyplom odebrało 30 inżynierów budownictwa. Na uroczystości głos zabrała Jej Magnificencja Pani Rektor EUST dr Maria Pierzchalska, gratulując dobrego wyboru kierunku i uczelni, oraz ukończenia prestiżowych studiów z zakresu budownictwa.

Słowa gratulacji do absolwentów skierował również Pan Dziekan Wydziału Nauk Technicznych Pan dr inż. Marcin Pisarski, oraz skarbnik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pan mgr inż. Tadeusz Gałązka. Po oficjalnej uroczystości nastąpiło spotkanie okolicznościowe, dla kadry akademickiej i absolwentów.