Krzysztof Rutkowski na spotkaniu ze studentami oraz przyszłymi słuchaczami nowego kierunku studiów-bezpieczeństwo wewnętrzne, w EUST Radom.27.06.2015