Dziś po raz pierwszy w nowym roku akademickim ruszyła Akademia Bezpiecznego Geniusza. Tym razem to wspólne przedsięwzięcie Europejskiej Uczelni Społeczno Technicznej i Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, objęło uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21. Dzieci uczyły się jak się należy zachować w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

Ponadto Pani dr Beata Trzpil- Zwierzyk, dziekan wydziału Nauk o Zdrowiu Europejskiej Uczelni Społeczno Technicznej zaprezentowała serię doświadczeń, przy użyciuartykułów spożywczych dostępnych w każdym domu. Pani mgr. Agnieszka Podgórska- Zdyb, nasz wykładowca uczyła dzieci technik relaksacyjnych i niwelujących stres. Oprócz tego każde dziecko mogło odbić swoje odciski palców. Nad całością czuwała Pani mgr Małgorzata Milczarska dyrektor naszej biblioteki, oraz sierżant sztabowy Paweł Lenarcik i aspirant Kamila Adamska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.