W dniu 21 października 2017 roku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 połączona z obchodami jubileuszu 10 – lecia Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

Uroczystość zainagurowała okolicznościowym przemówieniem Jej Magnificencja Pani Rektor dr Maria Pierzchalska. Powitała przybyłych gości, pracowników oraz studentów a szczególnie tych, którzy po raz pierwszy rozpoczynają naukę w naszej Uczelni. Uroczystość jubileuszowa była okazją do podziękowania osobom, instytucjom i firmom, które wiele wniosły w założenie i rozwój Uczelni. Z tej okazji zostały wręczone odznaczenia jubileuszowe – statuetki. W imieniu pracowników i studentów w ramach podziękowania wręczono Pani Rektor dr Marii Pierzchalskiej kryształową różę. Pani Rektor dr Maria Pierzchalska otrzymała odznaczenie od Prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego, medal Pro Masovia od Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który wręczył radny Zbigniew Gołąbek.
Podczas inauguracji dokonano immatrykulacji studentów pierwszego roku ze wszystkich kierunków studiów. Wykład inauguracyjny „Szkolnictwo wyższe a kształtowanie kapitału ludzkiego” wygłosił prof. zw. dr hab. Adam Kurzynowski.
Podczas uroczystości wystąpił chór Cuore di San Pietro z Radomia.
W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych, wykładowcy, przedstawiciele biznesu, pracownicy oraz studenci.