Rok akademicki: 2017/2018

Opłata rekrutacyjna: 200 zł

Promocja!  Zniżka 10% w czesnym dla osób powyżej 40 lat!

Wysokość czesnego za 1 semestr nauki na poszczególnych kierunkach 
studiów

KIERUNEK

 

SPECJALNOŚĆ

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
Płatność jednorazowaPłatność w ratachPłatność jednorazowaPłatność w ratach
ZARZĄDZANIE 
I ROK 
Zarządzanie finansami i rachunkowość600 zł750 zł1500 zł   1650 zł
Zarządzanie firmą
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Administracja i zarządzanie
Zarządzanie oświatą
Ekonomia międzynarodowa
Informatyka w zarządzaniu
E-zarządzanie
II ROK    
Zarządzanie finansami i rachunkowość1600 zł1750 zł1500 zł1650 zł
Zarządzanie firmą
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Administracja i zarządzanie
Zarządzanie oświatą
Ekonomia międzynarodowa
Informatyka w zarządzaniu
E-zarządzanie
III ROK 
Zarządzanie finansami i rachunkowość1800 zł1950 zł1700 zł1850 zł
Zarządzanie firmą
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Administracja i zarządzanie
Zarządzanie oświatą
Ekonomia międzynarodowa
Informatyka w zarządzaniu
E-zarządzanie
ZDROWIE PUBLICZNE 
I ROK 
Zarządzanie w ochronie zdrowia900 zł1050 zł1600 zł1750 zł
Gastronomia i dietetyka
Odnowa biologiczna
Body fitness i kosmetologia
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Ratownik medyczny
Elektroradiologia
II ROK 
Zarządzanie w ochronie zdrowia1700 zł1850 zł1600 zł1750 zł
Gastronomia i dietetyka1900 zł2050 zł1800 zł1950 zł
Odnowa biologiczna
Body fitness i kosmetologia
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Ratownik medyczny
Elektroradiologia    
III ROK 
Zarządzanie w ochronie zdrowia1900 zł2050 zł1800 zł1950 zł
Gastronomia i dietetyka2100 zł2250  zł2000 zł2150 zł
Odnowa biologiczna
Body fitness i kosmetologia
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Ratownik medyczny
Elektroradiologia    
BUDOWNICTWO 
I-SEMESTR 
Budownictwo ogólne900 zł1050 zł1500 zł1650 zł
Budownictwo komunikacyjne
Budownictwo energooszczędne
II –V SEMESTR 
Budownictwo ogólne2000 zł2150 zł1800 zł1950 zł
Budownictwo komunikacyjne
Budownictwo energooszczędne
VI-VII  SEMESTR 
Budownictwo ogólne2200 zł2350  zł2000 zł2150 zł
Budownictwo komunikacyjne
Budownictwo energooszczędne
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA    
I-II SEMESTR    
Architektura i urbanistyka900 zł1050 zł1500 zł1650 zł
III –V SEMESTR    
Architektura i urbanistyka2000 zł2150 zł1800 zł1950 zł
VI-VII  SEMESTR    
Architektura i urbanistyka2200 zł2350 zł2000 zł2150 zł

 

Terminy płatności:

Płatność jednorazowa

semestr zimowy  –              30.IX                                     semestr letni         –              28.II

 

Jednorazowa płatność czesnego do 15.IX   lub 15.II upoważnia do zmniejszenia czesnego o 100 zł

 

Płatność w ratach

semestr zimowy                                                                semestr letni

I rata                     –              30.IX                                     I rata                     –              28.II

II rata                    –              31.X                                      II rata                    –              31.III

III rata                   –              30.XI                                     III rata                    –              30.IV

IV rata                   –             30.XII                                    IV rata                    –              30.V

V rata                    –             15.I                                        V rata                   –              15.VI

 

Brak wpłat w terminach określonych powyżej powoduje obciążanie dodatkowymi kosztami:

ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie oraz kosztami wezwań(10,00 zł za każde).

 

Student zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty archiwizacyjnej

w wysokości 200,00 zł przed wydaniem dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Płatności należy dokonywać gotówkowo w Kwesturze Uczelni lub przelewem bankowym na konto Uczelni:

PKO BP O/Radom   80 1020 4317 0000 5202 0156 6454