Społeczność Akademicka Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej
im. Sługi Bożego Roberta Schumana
wspiera naszych żołnierzy, straż graniczną i policję.
Akcja #MuremZaPolskimMundurem

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
im. Sługi Bożego Roberta Schumana

„Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana jest propagowanie uniwersalnych wartości chrześcijańskiej myśli społecznej, która objawia się nakierowaniem ku dobru i szacunku wobec drugiego człowieka. Uczelnia stara się kształtować studentów, kadrę i społeczność lokalną w duchu tych wartości. Uczelnia szanując indywidualizm, jest otwarta na każdą osobę niezależnie od jej poglądów religijnych i polityczno-społecznych”

 
Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana współpracując z Instytutem Myśli Schumana jest orędownikiem w propagowaniu dzieła Roberta Schumana Wspólnoty Narodów Europy

Przejdź na stronę Instytutu Myśli Schumana (kliknij)
Przejdź na stronę PUNCS (kliknij)
Robert Schuman Patron Naszej Uczelni (kliknij)

W dniu 17 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Robert Schuman Ojciec Wspólnoty Narodów Europy” w Senacie Rzeczpospolitej. Wystawa ta odbyła się z inicjatywy Senatora Tadeusza Kopcia, Instytutu Myśli Schumana i naszej Uczelni. W budynku Senatu podczas uroczystego otwarcia wystawy, honorowymi gośćmi byli z ramienia naszej Uczelni Pan Kanclerz Dariusz Stankiewicz oraz Pan Tomasz Pysiak autor wystawy.
(Fot. Dariusz Stankiewicz – kliknij i zobacz zdjęcia)

Zajęcia dydaktyczne odbywają się również zdalnie na platformie e-learningowej EUST pod adresem eust.eduportal.pl, zgłoszenie w celu uzyskania dostępu do konta na it@eust.pl


Zapisz się on-line!

Dziekanat I

ul. Wodna 13/21

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 730-1530

środa – 730-1800

tel. 48 344 00 55, kom. 784 910 547


Dziekanat II – Biuro Rekrutacji – nieczynne

ul. Żeromskiego 9 (I piętro)

kom. 784 910 547


Kwestura

Poniedziałek, środa, piątek – od 1530

Czwartek, sobota – 900-1500

Wtorek – nieczynne

telefon: (48) 344 00 55 w. 35

e-mail: kwestura@eust.pl


STUDIA PODYPLOMOWE

Nowe kierunki

Sprawdź

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2022
Skip to content